pondelok 7. augusta 2017

Zelená domácnostiam: Nové kolá
O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať tento rok ešte 4-krát.  

Najbližšie 14. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bude otvorené 8. augusta 2017 o 15. hod. Ďalšie kolá s rovnakým zameraním budú vyhlásené 19. septembra a 17. októbra. Kolo určené pre zariadenia na výrobu elektriny je naplánované na 10. októbra. Celkom tak budú tento rok ešte vydané poukážky za 5,3 miliónov EUR. Tento rok tak bude vyhlásených celkom dvanásť kôl.

Na inštaláciu zariadení a zaslanie žiadostí o preplatenie sú určené tri mesiace. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky odovzdať zhotoviteľom, ktorí ich zarezervujú v elektronickom systéme. SIEA naďalej dôrazne odporúča, aby sa domácnosti ešte pred vyplnením žiadosti o poukážku svoju investíciu vopred konzultovali so zhotoviteľmi. Zaujímať by sa mali o to, či je zariadenie pre nich vhodné, či bude v termíne stanovenom na inštaláciu k dispozícii a aké povinnosti im pri uvedení do prevádzky vznikajú. Aktuálne si môžu vybrať z vyše 3100 zariadení.

Od spustenia projektu v decembri 2015 preplatila SIEA z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia poukážky v celkovej hodnote viac ako 16,8 miliónov EUR. Ďalšie za vyše 6 miliónov EUR už majú domácnosti k dispozícii. Spolu by tak ku koncu roka 2017 mohlo byť vďaka projektu nainštalovaných približne 12 tisíc zariadení. Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov EUR budú k dispozícii v roku 2018.