utorok 8. augusta 2017

Novinka: 5-13 tisíc eur na nízkoenergetické drevodomy
Na podporu výstavby drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie je vyčlenených v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur.  

Dotácia sa má vzťahovať na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70m2. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena domu musí byť min. 65000 eur (dom na kľúč), min. 55000 eur (holodom) a min. 30000 eur (hrubá stavba). Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám s trvalým pobytom na území SR formou dotácie na jeden rodinný dom len jedenkrát. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia nesmie byť zriadená prevádzkareň, t. j. občan nesmie dom využívať na podnikanie.

Agrorezort poskytne dotáciu 11000 eur na drevodom v energetickej triede A0, 10000 eur v triede A1 a na území hlavného mesta SR 6000 eur v triede A0 a 5000 eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese, dotácia stúpne o 2000 eur. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí. Agrorezort už posunul vyhlášku do medzirezortného pripomienkového konania.