pondelok 14. augusta 2017

e-Schránka: V júli využilo elektronické služby 1,5 milióna občanov  
Úrady zaslali poča uplynulého mesiaca podnikateľom do elektronických schránok takmer 400.000 rozhodnutí. Do schránok sa prihlásili zástupcovia vyše 100.000 firiem.

Počas júla 2017 sa do elektronických schránok prihlásilo celkom 893.719 používateľov a po prvýkrát 41.796 z nich. Najviac ľudí navštívilo svoju e-schránku v utorok 4. júla, kedy systém zaznamenal 9645 unikátnych prihlásení. Minimálne raz sa prihlásilo k 31. júlu 2017 do schránky 103.808 fyzických osôb a 109.458 právnických osôb.

V júli bolo cez portál slovensko.sk zaslaných celkovo 145.417 podaní, z toho 124.459 podaní uskutočnili právnické osoby, 2930 fyzické osoby a 18.028 orgány verejnej moci. Do 261.573 aktivovaných elektronických schránok právnických osôb prišlo v tomto mesiaci celkom 389.953 úradných rozhodnutí, do schránok fyzických osôb 2396 rozhodnutí a orgány verejnej moci si medzi sebou zaslali 58.384 rozhodnutí. Sumárny počet správ, ktoré boli zaslané cez slovensko.sk, ku koncu júla predstavuje 27.510.900. 

Najviac sa na slovensko.sk prihlasujú občania z Bratislavského kraja, tvoria až 44 %. Celkový počet prístupov na portál v mesiaci júl bol 1.518.618. Nárast zaznamenalo aj Kontaktné centrum ústredného portálu slovensko.sk, ktoré počas júla vybavilo 9255 žiadostí. V porovnaní s júlom 2016 ide o viac ako 400% nárast, v júli 2016 vybavili operátori 1733 žiadostí občanov.