utorok 15. augusta 2017

GfK: Smartfón chcú takmer všetci
Celosvetový dopyt po smartfónoch dosiahol v druhom kvartáli t.r. 347 miliónov kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 4%. Rast dopytu viedli rozvíjajúce sa ázijské trhy s medziročným nárastom o 13%. Hodnota trhu sa medziročne zvýšila vďaka stúpajúcej priemernej cene (ASP = average sales price) o 9%. 

V Číne sa dopyt po smartfónoch v druhom štvrťroku ustálil na úrovni 110,1 mil. kusov  bez toho, že by vykázal nejakú medziročnú zmenu. Toto zmiernenie rastu dopytu po smartfónoch bolo spôsobené predovšetkým nasýtenosťou trhu. Avšak, ako vidíme v iných regiónoch, nové produkty predávané za vyššie ceny hodnotu trhu zvyšujú. GfK odhaduje, že v Číne v roku 2017 dosiahne dopyt po smartfónoch úroveň 461 mil. kusov, a to je medziročný nárast o 2%. Predpokladá sa, že rast vyjadrený peňažne (USD) bude oveľa vyšší, a síce medziročne o 11%.  V 2Q 2017 dosiahol celkový dopyt po smartfónoch vo vyspelých ázijských krajinách 16,1 mil. kusov, čo predstavuje medziročný pokles o 3%. Pokles dopytu v Južnej Kórei, ktorá v minulom roku zaznamenala obrovský nárast, vyrovnáva zvýšený dopyt tak v Japonsku (medziročné zvýšenie o 12%) aj v Austrálii (medziročne o 9% viac). GfK očakáva, že v druhej polovici roka 2017 sa dopyt mierne zvýši a na konci roka bude nižší o 1% na úrovni 73,1 mil. kusov.

V roku 2017 sa očakáva najsilnejší regionálny rast v rozvíjajúcich sa ázijských krajinách. Dopyt po smartfónoch dosiahol v tomto regióne 56,7 mil. kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 13%. O takýto rast sa zaslúžili hlavne Bangladéš a Malajzia. V Bangladéši dopyt po smartfónoch vzrástol medziročne o 40%. Po ekonomickom prepade v roku 2015 stále trvá ekonomické oživenie v Malajzii a dopyt po telefónoch tu v 2Q 2017 stúpol medziročne o 31%. V Indii bol dopyt po tomto druhu zariadenia aj v 2Q 2017 stály a vzrástol medziročne o 14%. GfK očakáva, že nedávno ohlásené zavedenie dane za tovary a služby (GST = goods and services tax) nebude mať v tejto krajine vplyv na dopyt po smartfónoch.  Celkový dopyt po smartfónoch v regióne dosiahne v roku 2017 celkovo 234 miliónov kusov, čo je medziročný nárast o 11%. To predstavuje najväčší ročný nárast naprieč všetkými regiónmi.

Podľa GfK Point of Sales z apríla a mája a z júnových odhadov vychádzajúcich z týždenných dát do 24. júna 2017.