utorok 1. augusta 2017

EU: Nový program na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny 
Od 1. augusta platí efektívnejší program na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny v školách, ktorý sa začne realizovať v celej Európskej únii od prvého dňa školského roka 2017/2018.

Vzniká zlúčením dlvoch súčasných programov - na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a na podporu konzumácie mlieka - do jednotného právneho rámca. Na jeho financovanie Európska únia tento rok vyčlenila sumu 250 miliónov eur: približne 150 miliónov eur na ovocie a zeleninu a 100 miliónov eur na mlieko. Slovensko získa vyše 3,2 miliónov eur. Cieľom je podporovať zdravé stravovacie návyky u detí pomocou distribúcie ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov ako aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny.

Deťom v školách sa bude prioritne podávať čerstvé ovocie, zelenina a konzumné mlieko. Distribuovať sa môžu takisto spracované výrobky: polievky, ovocné kompóty, džúsy, jogurty a syr, ak to schvália vnútroštátne zdravotnícke orgány. Nepovoľuje sa žiadny pridaný cukor, soľ a tuk okrem prípadu, že vnútroštátne zdravotnícke orgány ich povolia v obmedzenom množstve. Členské štáty samy rozhodujú o konkrétnej forme programu, napríklad aké tematické vzdelávacie opatrenia a iné poľnohospodárske výrobky chcú doň začleniť. Môžu podporovať nákup miestnych alebo regionálnych výrobkov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy aj systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky. Okrem toho majú možnosť doplniť pomoc EÚ na financovanie programu o vnútroštátnu pomoc.