streda 2. augusta 2017

SR: Viac než tretina Slovákov nakupuje vo výpredajoch
Podľa prieskumu KRUK o hospodárení s rodinnými financiami nakupuje viac než tretina Slovákov (37%) vo výpredajoch a zľavových akciách, resp. navštívi viac obchodov, aby zohnala tovar za najnižšiu cenu.

K nákupom vo výpredajoch sa hlási úplne rovnaký podiel žien a mužov (37%), najmä mladých ľudí vo veku 18 až 34 rokov (38% respondentov). Starší ľudia vo vekovej skupine 45 až 65 rokov nakupujú v zľavových akciách len o trochu menej (38% opýtaných). Prekvapením nie je ani to, že väčší podiel (41%) nakupujúcich v zľavách tvoria nezamestnaní respondenti prieskumu, ale líšia sa nákupné zvyklosti obyvateľov rôznych regiónov. Vo výpredajoch nakupujú najviac obyvatelia Nitrianskeho (42%) a Trenčianskeho (41%) kraja, najmenej obyvatelia Bratislavy a Trnavského kraja (v oboch prípadoch 34%). Takmer 46% respondentov hľadajúcich najnižšiu cenu nákupu má vyššie vzdelanie. Len minimálne sú rozdiely medzi respondentmi s rôznou úrovňou finančnej gramotnosti.

Ďalším spôsobom, ako ušetriť peniaze za potraviny a ostatný nutný tovar, sú nákupy v hypermarketoch a na tržniciach. K takémuto spôsobu nakupovania sa hlási 32% respondentov prieskumu. Najmenej nakupujú na tržniciach a v hypermarketoch obyvatelia Žilinského (28%) a Košického (29%) kraja, najviac obyvatelia Trnavského (36%) a Nitrianskeho (35%) kraja. Skladba zákazníkov hypermarketov a tržníc sa len veľmi málo líši podľa veľkosti mesta, v ktorom žijú.

Užitočné rady
Nie každá zľava či výpredaj sa zákazníkom vždy vyplatí - predovšetkým pokiaľ započítame dodatočné náklady. Kto potrebuje ušetriť, ten by sa mal na každý nákup dôkladne pripraviť.
- Pri plánovaní nákupov v zľavách či výpredajoch kalkulujte i s nákladmi na cestu alebo potrebný čas, ktorý by ste mohli venovať nejakej zárobkovej činnosti.
- Dôkladne si pripravte nákupný zoznam a rozpočet na konkrétny nákup a nenechajte sa zlákať zľavou na tovaru, ktorý nepotrebujete.
- Ovocie a zeleninu sa vyplatí nakupovať na tržniciach neskoro popoludní a večer - farmári a obchodníci vypredávajú zvyšný tovar so zľavou, aby ho nemuseli voziť späť.
- Takmer všetky obchodné reťazce majú zákaznícke programy, v ktorých je možné získavať dodatočné zľavy. Registrujte sa do nich, ale nenechávajte sa zlákať na nákup len pre zľavu.
- Čerstvé potraviny nakupujte radšej v menšom množstve a častejšie - nebudete potom zbytočne vyhadzovať skazené jedlo.

Obyvatelia väčších miest, v ktorých fungujú služby rozvozu nákupov do domu, by mali zvážiť, či je cena za dovoz vyššia než ich náklady na cestu do hypermarketu. Nákupy na objednávku majú navyše ďalšiu výhodu - nehrozí vám, že nakúpite veľa ďalších vecí mimo nákupného zoznamu.