piatok 4. augusta 2017

SR: Väčšina firiem nevie čeliť novodobým útokom
Spravidla využívajú štandardné preventívne systémy zamerané na IT bezpečnosť, napríklad antivírusy a firewally. Oveľa menej spoločností používa sofistikovanejšie bezpečnostné nástroje proti novodobým hrozbám, akými sú napríklad ransomvéry spôsobujúce výpadky webov a služieb. 

Kým prvú kategóriu nástrojov využíva podľa prieskumu 93% firiem, tú druhú (napr. nástroje na šifrovanie dát či prediktívny monitoring počítačových sietí) iba necelé dve pätiny (38%) podnikov. „Ide ovýsledok pretrvávajúceho povedomia, že štandardné systémy postačujú na ochranu aj splnenie legislatívnych požiadaviek. Na druhej strane tieto nástroje nedokázali tento rok rýchlo a efektívne čeliť sofistikovaným hrozbám, akými boli napríklad ransomvér WannaCry alebo takzvané DDoS útoky, ktoré u nás len nedávno odstavili webové stránky Fun rádia, Sme.sk aj RTVS“, pripomína Roman Čupka. S obidvomi typmi ochrán majú pritom firmy dobré skúsenosti – bežné systémy považuje za prínosné 83% a nadštandardné 80% respondentov.

O podceňovaní významu sofistikovaných bezpečnostných riešení svedčia aj poddimenzované investičné plány firiem. Do nadštandardných systémov pre IT bezpečnosť plánuje počas najbližších 3 až 5 rokov investovať iba o málo viac spoločností (20%) ako do štandardných (16%). Najviac (37%) organizácií plánuje nasadzovať nové nástroje ochranu pred škodlivým kódom, nasledujú technológie pre aplikačnú bezpečnosť, na zaznamenávanie činnosti infraštruktúry a informačných systémov, ich používateľov a administrátorov a nástroje na detekciu, zber a vyhodnocovanie kybernetických udalostí. Prvú päťku uzatvárajú nástroje na overovanie identity používateľov pre prístup do informačných systémov.

Prieskum o využívaní digitálnych technológií, o ich prínosoch a plánovaných technologických investíciách firiem v najbližších rokoch, urobila agentúra GfK v priebehu mája medzi viac ako stovkou IT manažérov, riaditeľov a majiteľov podnikov.