štvrtok 3. augusta 2017

e-Schránka: Zmenené notifikácie o doručení
Pri doručovaní rozhodnutia do vlastných rúk sa obsah elektronickej správy sprístupní používateľovi elektronickej schránky až po prevzatí doručenky, a to zadaním tzv. BOK kódu. Forma doručenky bola začiatkom augusta upravená. 

Po novom sa nazývajú „Notifikácie o doručení“ a obsahujú stručný text, ktorý používateľa elektronickej schránky informuje o dátume a čase prijatia elektronickej správy a o lehote na prevzatie doručenky.

Notifikácia obsahuje tiež informáciu o právnych následkoch prípadného neprevzatia, a teda či sa elektronická správa po uplynutí úložnej lehoty bude považovať za doručenú (v prípade rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia) alebo nedoručenú (v prípade rozhodnutia do vlastných rúk).