utorok 20. novembra 2018

Eurobarometer: O antibiotikách chceme vedieť viac

Podľa novej štúdie v Európskej únii došlo v používaní antibiotík k pozitívnemu vývoju: 32 % respondentov uviedlo, že v posledných dvanástich mesiacoch brali antibiotiká, kým v prieskume z roku 2009 to bolo 40 %. 

Mnohé z týchto antibiotík sa však užívali zbytočne: 20 % antibiotík sa užívalo na chrípku alebo prechladnutie a 7 % ľudí ich bralo bez lekárskeho predpisu. Už 66 % respondentov vie, že je zbytočné užívať antibiotiká na prechladnutie a 43 % je si vedomých, že antibiotiká sú neúčinné proti vírusom. Viac ako dve tretiny Európanov by radi získalo viac informácií o antibiotikách.

Minulý rok bol prijatý nový a komplexný akčný plán EÚ, v ktorom sa stanovujú ciele pre boj proti antimikrobiálnej rezistencii v rámci politík ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia. A aké majú vedomosti o antibiotikách Slováci?
* 64% respondentov neužívalo antibiotiká posledných 12 mesiacov, 34% antibiotiká užilo.
* Až 55% si nesprávne myslí, že antibiotiká zabíjajú vírusy. Správnu odpoveď poznalo 39%.
* 58 % opýtaných vie, že nádchu antibiotiká nevyliečia a až 91% vedelo, že zbytočné užívanie antibiotík znižuje ich účinky.