piatok 23. novembra 2018

Aktuálne: Od roku 2018 nové pravidlá čerpania superodpočtov


Za rok 2017 objem superodpočtov, ktorými si daňové subjekty odpočítali zo svojho výsledného daňového základu 25 % vynaložených prostriedkov na realizáciu projektov výskumu a vývoja za účelom zvýšenia svojej konkurencieschopnosti, dosiahol výšku približne 20 miliónov eur. Uplatnilo si ho 158 spoločností.

V porovnaní s rokom 2015, v ktorom bola táto daňová výhoda zavedená, sa počet subjektov takmer zdvojnásobil a objem uplatneného superodpočtu vzrástol viac ako dvojnásobne. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Buraeu (CRIF SK) v zoznamoch užívateľov výhody superodpočtu v roku 2017 pribudlo 80 nových podnikateľských subjektov a len 36 subjektov využilo túto daňovú úľavu každoročne. Za tri roky fungovania tohto vládneho nástroja na podporu súkromných investícií do výskumu a vývoja superodpočet znížil výsledný daňový základ podnikateľov celkovo o 45,8 milióna eur. Podľa Jany Šnircovej, finančnej analytičky spoločnosti, tento výsledok stále nezodpovedá očakávaniam.
      
Superodpočet v roku 2017 najviac využili podnikatelia z odvetvia priemyselnej výroby a počet subjektov zaoberajúcich sa priemyselnou výrobou medzi užívateľmi tejto daňovej úľavy v roku 2017 prvýkrát prevýšil polovicu, ich podiel na celkovom objeme uplatneného superodpočtu sa medziročne zvýšil zo 66 na necelých 70 %. V tomto roku platili ešte pôvodné podmienky pre uplatnenie tzv. superodpočtu na výskum a vývoj, ktoré dovoľovali odpočítať od základu dane 25 % hodnoty vynaložených výdavkov. Nové, výhodnejšie pravidlá čerpania superodpočtov, ktoré o. i. umožňujú odpočítať až 100 % nákladov na výskum a vývoj, budú uplatnené až v daňových priznaniach za rok 2018.