štvrtok 22. novembra 2018

Novinka: Zelená nafta


Projekt spočíva v uplatňovaní vratky spotrebnej dane z minerálnych olejov, čo má vykompenzovať poľnohospodárom časť vynaložených nákladov na 1 liter nafty. Nepôjde o automatickú celoplošnú dotáciu, ale o podporu odvetví poľnohospodárstva, ktoré sú náročné na pestovateľské postupy, akými sú špeciálna a špecializovaná rastlinná výroba a živočíšna výroba. Očakávaným efektom je okrem udržania prvovýroby zvýšenie zamestnanosti v regiónoch ako aj zvýšenie potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti.

Výška štátnej pomoci bude vychádzať z normatívu spotreby motorovej nafty, čiže prevádzkových ukazovateľov nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) už začalo zbierať údaje o poľnohospodárskej technike na území Slovenska so zameraním na zistenie jej vekovej štruktúry a dosahovaných ukazovateľov vybraných samohybných strojov. „Výška štátnej pomoci bude vypočítaná zo súčinu maximálnej spotreby motorovej nafty a maximálnej výšky kompenzácie sadzby spotrebnej dane z plynového oleja pre danú komoditu“, spresnil Štefan Ryba. Ak teda napríklad poľnohospodár pestuje hrušku obyčajnú na výmere 129 ha, pri stanovenom normatíve 244,78 l/ha a kompenzácii spotrebnej dane z plynového oleja vo výške 0,347 €/l dostane štátnu pomoc vo výške takmer 11 tisíc eur.

V rastlinnej výrobe bude podpora zameraná na pestovanie ovocia, zeleniny, konzumných zemiakov, strukovín, cukrovej repy, sóje, maku, ľanu, konope, chmeľu, koreninových a liečivých rastlín. V živočíšnej výrobe pôjde o podporu chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní a hydiny.