štvrtok 29. novembra 2018


STEMI: Pomáha zachrániť viac ľudských životov 
Technológia STEMI vo vozidlách záchrannej zdravotnej služby v SR zjednodušila a skvalitnila manažment záchrany života pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMS). Aplikácia zobrazuje polohu sanitky, čas dojazdu a ďalšie potrebné informácie. Nemocnica sa tak dokáže pripraviť na prijatie pacienta.

Podstatou STEMI je podľa Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) záchranárov s pacientom hneď nasmerovať na pracovisko, ktoré je na starostlivosť oňho adekvátne vybavené a eliminovať zbytočné prevozy. Pri náhlej cievnej mozgovej príhode, ale napríklad aj infarkte myokardu, totiž ide o sekundy. MZ SR vytvorilo zoznam 43 pracovísk, ktoré dokážu v nepretržitom režime poskytnúť pacientom s mozgovou príhodou intravenóznu trombolýzu, teda rozpustenie zrazeniny v cieve, vykonať CT mozgu a mozgových ciev. Tiež deviatich špecializovaných pracovísk nepretržite vykonávajúcich mechanickú trombektómiu alebo trombosukciu.

Existujú dva typy cievnej mozgovej príhody a oba si vyžadujú okamžitú liečbu. Asi 85 % z nich predstavujú prípady nedokrvenia mozgu kvôli zúženej alebo upchatej cieve a 15 % sú prípady krvácania do mozgu. Podľa odborníkov je veľmi dôležité, aby si ľudia dokázali všímať príznaky CMS. „Najčastejšie je to poklesnutý ústny kútik, slabosť končatín alebo to, že pacient nevie správne rozprávať. Mnoho pacientov si pri slabosti končatín myslí, že možno zle ležalo a po čase to prejde", uviedla prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti Zuzana Gdovinová.