utorok 27. novembra 2018

Trend: Pravidelný stres na pracovisku

Takmer polovica zamestnancov na Slovensku pociťuje stres v práci niekoľkokrát za týždeň, prípadne takmer každý deň. Vyplýva to z on-line prieskumu Paylab Data Research, do ktorého sa zapojilo takmer 3.000 respondentov. Až 49 % z nich pritom priznalo, že stres na pracovisku zažijú minimálne niekoľkokrát za týždeň. 

Viac ako pätina Slovákov pritom potvrdila, že stresové situácie považuje za takmer bežnú každodennú vec. Najčastejším faktorom, ktorý nám spôsobuje stres v zamestnaní, je nadmerné množstvo práce. Túto odpoveď označilo až 45 % respondentov. Ako ďalšie dôvody uviedli Slováci príliš vysoké očakávania nadriadených, zlé pracovné podmienky, ale aj zanedbávanie súkromného života.
     
Výsledky prieskumu ukázali, že kvalifikovaní technickí zamestnanci pociťujú v porovnaní so zamestnancami s iným pracovným zaradením najmenej stresu. Naopak najviac stresu zažívajú vrcholoví manažéri. Až 73 % z nich priznáva, že zažíva stresujúce situácie minimálne niekoľkokrát za týždeň. Top manažérom spôsobuje najviac stresu nadmerné množstvo práce a zanedbávanie súkromného života. Pri nižších a stredných manažéroch sú to popri nadmernom množstve práce tiež vysoké očakávania nadriadených.

„Všetci zamestnanci označili za najväčší problém nadmerné množstvo práce okrem pomocných zamestnancov. Tí označovali najčastejšie zlé pracovné podmienky. Ukazuje sa, že v prípade prvého miesta je množstvo stresu priamo úmerné výške platu. Práve zamestnanci, ktorí zažívajú najviac stresu, majú tiež najvyšší celkový priemerný plat. Podľa Platy.sk je priemerný plat top manažéra na Slovensku 3.440 eur v hrubom", uviedla Nikola Richterová. Toto pravidlo porušujú len kvalifikovaní netechnickí zamestnanci, ktorí podľa prieskumu majú na pracovisku najmenej stresu. Ich celkový priemerný plat je však tretí najvyšší. Je to 1.386 eur v hrubom.