štvrtok 24. januára 2019

EU: Nový finančný program

InvestEU by mal slúžiť ako odrazový mostík pre investície, ktoré by boli za normálnych okolností ťažko realizovateľné. Má nahradiť aktuálny Európsky fond pre strategické investície zriadený ako reakcia na finančnú krízu.

Európskym parlamentom (EP) schválený text nariadenia, ktorý upravuje pôvodný návrh z dielne Európskej komisie, prináša okrem iného tieto zmeny:
  * Zvýšenie objemu záruk Európskej únie (EU) na 40,8 miliárd eur (bežné ceny), ktoré by mali mobilizovať dodatočné súkromné investície v objeme 698 miliárd eur - Komisia navrhovala záruky EU vo výške 38 miliárd eur s cieľom naštartovať investície vo výške 650 miliárd eur.
  * Objasnenie existujúcich a stanovenie nových zámerov, vrátane zvýšenia miery zamestnanosti v EU, dosahovania cieľov Parížskej dohody o zmene klímy či podpory hospodárskej, územnej a sociálnej súdržnosti.
  * Naviazanie minimálne 40 % z celkového finančného balíka programu InvestEU na klimatické ciele.
  * Ustanovenie riadiaceho výboru, ktorý zaistí rovnováhu medzi skúsenosťami v oblasti politiky a bankovníctva - členom výboru by mal byť aj nominant EP.
  * Zaistenie väčšej zodpovednosti a kontrolovateľnosti programu podávaním výročných správ, prostredníctvom ktorých bude Európska komisie a riadiaci orgán informovať Európsky parlament a Radu (ministrov) EÚ o pokroku, dopadoch a operáciách programu.

Poslanci sú po schválení parlamentného rokovacieho mandátu pripravení na vyjednávania s ministrami členských štátov o konečnej forme nového programu s cieľom dosiahnuť dohodu na finálnom znení nariadenia ešte pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu.

InvestEU by mal dostať pod jednu strechu niektoré súčasné finančné nástroje, ktorými disponuje Európsky fond pre strategické investície (EFSI), Nástroj na prepájanie Európy, program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podnik a program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie. Mal by pozostávať z fondu, poradenského centra a portálu.