pondelok 21. januára 2019

SR: Register zbraní a streliva


Ministerstvo vnútra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti Register zbraní a streliva, ktorej cieľom je vytvorenie Informačného systému pre oblasť zbraní a streliva, elektronizáciu príslušných procesov a zavedenie elektronických služieb pre občanov a podnikateľov.

Zámerom je, aby sa k tomuto strategickému dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie aj ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy. Predkladaná štúdia MV SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra umožní plnú informatizáciu v agende zbraní a streliva. Zavedením informačného systému sa výrazne zjednodušia procesy obsluhy občanov a podnikateľov. IS Zbrane a strelivo  bude predstavovať moderný a komplexný informačný systém, napĺňajúci stanovené architektonické princípy a bude integrovaný s centrálnymi komponentmi podľa referenčnej architektúry.

Hlavným cieľom projektu je:
- zavedenie plne elektronických služieb a obojstrannej elektronickej komunikácie medzi občanmi, podnikateľmi a štátnou správou,
- odstránenie manuálnych úkonov, papierovej evidencie,
- zvýšenie kvality údajov a s tým súvisiaca schopnosť analyzovať údaje a prijímať informované rozhodnutia.

Štúdia uskutočniteľnosti sa zameriava aj na posúdenie výhodnosti, alternatív, podmienok a vytvorenie predpokladov pre optimalizáciu činností štátnej správy. Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti možno zasielať do 21.januára 2019 prostredníctvom formulára zverejneného na webstránke ministerstva na adresu suit@minv.sk.