piatok 25. januára 2019

EU: Voľný pohyb osobných údajov


Európska komisia (EK) prijala rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Japonska, ktoré umožní voľný pohyb osobných údajov medzi ekonomikami Európskej únie (EU) a Japonska, pričom bude zaručená dôkladná ochrana osobných údajov.

Podľa stanoviska EK ide o posledný krok postupu začatého v septembri 2018. Bolo potrebné získať stanovisko od Európskeho výboru pre ochranu údajov (EPDP) a potom súhlas výboru zloženého zo zástupcov členských štátov EU. Rozhodnutie o primeranosti spolu s rovnakým rozhodnutím, ktoré prijalo Japonsko, sa začne uplatňovať od 22. januára. Komisia zdôraznila, že EÚ a Japonsko týmto potvrdzujú, že uľahčovanie medzinárodného obchodu v digitálnom veku môže, ba dokonca musí ísť ruka v ruke s vysokou úrovňou ochrany súkromia a osobných údajov.

Rozhodnutie o primeranosti dopĺňa dohodu o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, ktorá nadobudne účinnosť vo februári 2019. Európske spoločnosti budú profitovať z voľného toku údajov medzi EU a kľúčovým ázijským obchodným partnerom, ako aj z výsadného prístupu k 127 miliónom japonských spotrebiteľov. Komisia spresnila, že po dvoch rokoch sa uskutoční prvé spoločné preskúmanie, aby sa posúdilo fungovanie tohto rámca. To by malo  zahŕňať všetky aspekty záverov o vzájomnej primeranosti vrátane uplatňovania doplňujúcich pravidiel a záruk v súvislosti s prístupom vlád k údajom.