streda 30. januára 2019

On-line: Nová stránka vysvetľuje, ako hlasovať na Slovensku aj v celej EÚ


Pár mesiacov pred Európskymi voľbami predstavil Európsky parlament novú internetovú stránku europske-volby.eu (european-elections.eu), kde podrobne opisuje, ako hlasovať na Slovensku a vo všetkých ostatných členských štátoch Európskej únie (EÚ). Parlament ponúkol takýto nástroj po prvýkrát, aby uľahčil hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019.

Vnútroštátne pravidlá hlasovania pre každú krajinu sú vysvetlené vo formáte otázok a odpovedí, vrátane informácií o volebnom dni, o veku potrebnom na hlasovanie, termínoch na registráciu, dokumentoch potrebných na registráciu, ako aj o volebných kvórach pre politické strany alebo o celkovom počte poslancov Európskeho parlamentu a internetových stránkach národných volebných orgánov. Keďže tieto informácie sú špecifické pre jednotlivé krajiny, webová stránka poskytuje odpovede pre každú krajinu EÚ v úradnom jazyku (jazykoch) danej krajiny a v angličtine.

Webstránka ponúka informácie aj o možnostiach, ako voliť zo zahraničia (buď z iného štátu EÚ, alebo z tretej krajiny) alebo prostredníctvom zástupcu, ak je to v danej krajine možné. Toto môže byť obzvlášť relevantné pre 3 milióny občanov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve.

Webstránka tiež obsahuje:
· sekciu "otázok a odpovedí" o Európskom parlamente, vedúcich kandidátoch a o tom, čo bude nasledovať po voľbách,
· informácie o možnosti zapojenia sa občanov do zvyšovania povedomia o voľbách samotných,
· sekciu so správami týkajúcimi sa volieb z hlavnej stránky Európskeho parlamentu,
· odkaz na webstránku s výsledkami volieb,
· odkazy na politické zoskupenia Európskeho parlamentu a Európske politické strany.