piatok 1. februára 2019

Zelená domácnostiam II: Oprávnené zariadenia


Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila zoznam oprávnených zariadení pre projekt podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II. Aktuálne je v zozname zverejnených 1.444 zariadení, registrácia ale naďalej pokračuje.

Výzva SIEA na včasné podávanie žiadostí o registráciu zariadení sa týka najmä výrobcov a zhotoviteľov pracujúcich s kotlami na biomasu a tepelnými čerpadlami. Zoznam sa pre tieto zariadenia vytvára odznova, pretože boli upravené technické podmienky tak, aby zohľadňovali zmeny legislatívy a zmeny na trhu. „Naším cieľom je naplniť zoznam oprávnených zariadení tak, aby mali domácnosti už od začiatku čo najširší výber. V krátkom čase, po schválení nového národného projektu Zelená domácnostiam II, plánujeme zverejniť všeobecné podmienky podpory a harmonogram kôl na rok 2019", uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.    

Registráciu zariadení pre pokračovanie projektu SIEA otvorila už v novembri 2018, aby predišla náporu žiadostí pred spustením projektu. Tí, ktorí požadované dokumenty k zariadeniam doručili v minulosti, boli oslovení aj adresne, mnohí už žiadosti predložili, ďalší ich finalizujú. Predpokladá sa, že sa prirodzene zníži počet registrovaných kotlov a tepelných čerpadiel, pretože mnohé z nich už nie sú dostupné na trhu, alebo nespĺňajú nové technické podmienky. Zatiaľ ich je zaregistrovaných podstatne menej ako v minulosti, preto SIEA upozorňuje vopred, že žiadosti sa neoplatí odkladať na poslednú chvíľu.

V pilotnom projekte bolo evidovaných 1.700 tepelných čerpadiel, v už zverejnenom zozname je aktuálne zaregistrovaných 395. Z kotlov bolo v minulosti zaregistrovaných 760 typov, aktuálne ich je 84 typov. V zozname je momentálne zaregistrovaných aj 707 fotovoltických panelov, 257 slnečných kolektorov a 1 veterná turbína. Pri týchto druhoch zariadení boli v zmysle zverejnených podmienok registrácie automaticky preregistrované iba tie, ku ktorým bola podaná aspoň jedna žiadosť o registráciu poukážky v roku 2018.

SIEA zároveň priebežne aktualizuje zmluvy so zhotoviteľmi a prijíma žiadosti o registráciu nových oprávnených zhotoviteľov. V tejto súvislosti upozorňuje, že aj v pokračovaní projektu môžu zhotovitelia zabezpečiť inštaláciu zariadení len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb s platným osvedčením. Nakoľko viacerým z nich platnosť osvedčenia skončila, je nutné, aby si zhotovitelia tieto náležitosti skontrolovali a v prípade potreby doručili na SIEA kópie aktuálne platných osvedčení v zmysle príslušného usmernenia.