štvrtok 21. februára 2019

Vedec roka : Návrhy na ocenenie

Do 15. marca 2019 môžete poslať nominácie do súťaže Vedec roka. Ide v poradí o 22. ročník súťaže, ktorú v tomto roku organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Súťaž má za cieľ profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nominácie za rok 2018 možno zasielať v 5 kategóriách: vedec roka SR, mladý vedecký pracovník, inovátor roka, technológ roka a osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať emailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže.