štvrtok 21. februára 2019

EU: Reforma autorského práva

Znenie novej legislatívy, na ktorom sa neformálne dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady ministrov Európskej únie (EÚ), by malo rozšíriť pôsobnosť ustanovení autorského práva EÚ na internet. Nové pravidlá sa tak priamo dotknú aj služieb poskytovaných platformami ako YouTube, Facebook či Google News.

Zákonodarcovia sa však zároveň snažili zaistiť, aby internet ostal priestorom s garantovanou slobodou prejavu. Úryvky z novinových článkov, pohyblivé obrázky GIF, ako aj obrázky s komentárom meme budú naďalej voľne šíriteľné. Smernica tiež umožní využívanie a zdieľanie diel chránených autorským právom za účelom ich citácie či parafrázy, kritiky alebo recenzie, prípadne karikatúry či paródie. Obrázky GIF a meme tak bude možné naďalej zdieľať a voľne šíriť na sociálnych sieťach. Text dohody stanovuje, že nekomerčné nahrávanie obsahu do on-line encyklopédií, napríklad Wikipedie, či softvérových platforiem s otvoreným zdrojovým kódom, akou je GitHub, bude z pôsobnosti smernice vyňaté. Miernejšie pravidlá sa budú vzťahovať aj na začínajúce platformy.

Odmeny pre umelcov a novinárov: Predbežný text neformálnej dohody by mal zvýšiť šance nositeľov autorských práv, napríklad hudobníkov, umelcov, scenáristov či vydavateľov, vyjednať si lepšie zmluvy s vyššou odmenou za využívanie ich diel internetovými platformami.

Ochrana slobody prejavu: Zdieľanie úryvkov novinových článkov nebude považované za porušenie autorských práv vydavateľa. Súčasťou dohodnutého textu sú však aj ustanovenia, ktoré by mali takzvaným agregátorom správ zabrániť zneužívať túto situáciu. Dĺžka úryvkov, ktoré bude možné zverejniť, napríklad na platforme Google News, či ktoré bude možné voľne zdieľať na Facebooku, bude obmedzená.

Silnejšia vyjednávacia pozícia pre autorov a umelcov: Autori a umelci si budú môcť nárokovať dodatočnú odmenu od distribútorov svojich diel, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými príjmami distribútora.

Odporcovia pripravovanej smernice EÚ o autorských právach na jednotnom digitálnom trhu odovzdali nemeckej vláde petíciu za „zastavenie cenzorskej mašinérie" a „záchranu internetu", ktorú podpísalo 4,7 milióna Európanov vrátane zhruba 1,3 milióna Nemcov.