pondelok 11. marca 2019

Trend: Osobný bankrot

Úpravou zákona o konkurze a reštrukturalizácii z roku 2017 sa stalo vyhlásenie osobného bankrotu na Slovensku dostupnejšie. Za dva roky vyhlásilo osobný bankrot viac ako 21.000 Slovákov.

Podľa analýzy CRIF SK bolo takmer 90 percent zo všetkých osobných bankrotov v histórii Slovenska vyhlásených v posledných dvoch rokoch. Pri snahe o oddlženie majú občania podľa rezortu spravodlivosti dve možnosti. Prvou je konkurz, čiže rýchle oddlženie, ktoré je alternatívou najmä pre dlžníkov s nízkym príjmom a malým majetkom. Druhou možnosťou je splátkový kalendár, teda reštrukturalizácia záväzkov dlžníka, ktorý si chce ponechať svoj majetok.

Nemajetným dlžníkom s procesom oddlženia sa pomáha Centrum právnej pomoci. V uplynulých dvoch rokoch podalo na súdy 22.323 návrhov na vyhlásenie konkurzu a viedlo 303 konaní o oddlžení formou splátkového kalendára. Centrum právnej pomoci poskytuje právne poradenstvo v 40 mestách na Slovensku, kde má 15 kancelárií a 25 konzultačných pracovísk. Klienti v nich môžu využiť bezplatnú konzultáciu vo veci osobného bankrotu, v rámci ktorej im zamestnanci poskytnú podrobné informácie k tejto problematike a k celému procesu oddlženia sa.