pondelok 11. marca 2019

Výzva: Grant na popularizáciu vedy a výskumu

Pre neziskové projekty, ktoré popularizujú vedu a výskum na Slovensku, majú verejnoprospešný dosah, dlhodobý prínos a slúžia širokej komunite ľudí je určená nová grantová výzva Nadácie ESET. Otvorená je do 15. apríla tohto roka a nadácia v nej žiadateľom prerozdelí 30.000 eur.

Príjemcom grantu môže byť nezisková organizácia, združenie, komunita, verejná vysoká škola a iná právnická osoba s projektom s verejnoprospešným prínosom. Tento rok je vyčlenených 30.000 eur, pričom maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt je 5000 eur. „Nadácia sa dlhodobo venuje téme vzdelávania a s tým súvisí aj veda a výskum. Grantová výzva je malý príspevok na financovanie vedy, je to náš príspevok k tejto téme", poznamenal Richard Marko.

Grantovú výzvu na vedu a výskum pozitívne hodnotí aj predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík. Považuje ju za významnú, keďže Slovensko má len jednu grantovú agentúru - Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV), ktorá ponúka projekty vo všeobecných výzvach. Význam to má podľa neho aj pre mladších vedeckých pracovníkov: „Predpokladám, že sa v nadácii bude hodnotiť aj nápad, nielen samotný tím, ktorý to robí, a to je veľká výzva pre mladých ľudí." Argumentuje tým, že vo väčších projektoch, či už sú to európske projekty alebo projekty APVV, sú mladí ľudia hendikepovaní: „Pretože nemajú za sebou životopis, ktorý by presvedčil komisiu, že sme veľkolepí a je garancia, že keď nám tie peniaze poskytnete, tak niečo významné vyskúmame. Toto sú veľmi dôležité aspekty na celkové zvýšenie možností a naučenie sa mladých ľudí, ako to majú robiť."