štvrtok 14. marca 2019

Slovensko.sk: Úpravy elektronickej schránky

V elektronickej schránke na ÚPVS pribudlo tlačidlo Prejsť na trojstĺpcové zobrazenie, ktoré sa nachádza v ľavom paneli pod sekciou Nastavenia. Hlavným prínosom nového zobrazenia je možnosť vizualizácie ľavého panelu (priečinkov), zoznamu správ a detailu vybranej správy naraz.

Tlačidlo Prevziať doručenky nájdete v možnosti Viac a tlačidlo na aktiváciu elektronickej schránky v dvojsĺpcovom zobrazení. Zmenou prešla aj horná lišta, resp. hlavička elektronickej schránky, v ktorej sú sekcie Pomoc, Kontakt a English (anglická verzia schránky). Pri mene prihlásenej identity sa zobrazuje šípka, kde po prekliknutí uvidíte číslo vašej elektronickej schránky, odkaz do vášho profilu či možnosť prepnutia sa do inej schránky alebo odhlásenia sa.

Ďalšie menšie úpravy
- Úprava ľavého panelu pre orgány verejnej moci (OVM): Vytváranie správ sa posunulo nad zoznam prijatých, odoslaných a rozpracovaných priečinkov a zároveň sa tlačidlá Oznámenie a Výzva zlúčili do jedného s názvom Vytvoriť oznámenie/výzvu, kde sa nachádzajú aj všetky príslušné formuláre. Taktiež aj Overenie stavu schránky sa nachádza vyššie nad zoznamom priečinkov. Ak nemá adresát schránku aktivovanú na doručovanie, OVM v sekcii Overenie stavu schránky uvidí vedľa informácie Neaktivovaná schránka iba tlačidlo Vytvoriť oznámenie.

- Vypnutie starej verzie schránok a Správy podaní/VPI: Spolu so starou verziou elektronických schránok sa vypla aj Správa podaní (Virtuálny priestor inštitúcie - VPI) dostupná iba pre orgány verejnej moci. OVM, ktoré mali v tejto sekcii označené správy, boli informované, že takýmto správam sa automaticky priradili farebné označenia, tzv. štítky.

- Sťahovanie správ: V detaile správy do tlačidla Stiahnuť pribudla možnosť Stiahnuť obsah s PDF vizualizáciami, ktorá slúži na sťahovanie správ v čitateľnej verzii (bez podpisov), tých .xml súborov, ktoré majú uloženú PDF vizualizáciu.

- Tlač HTML náhľadu: Pribudlo upozornenie na zváženie dopadu na životné prostredie. Pri tlači môžete postupovať aj tak, že správu stiahnete ako PDF a následne ju vytlačíte. Na zobrazenie aktívnych prvkov formulárov (Podrobné informácie) je pri tlači náhľadu potrebné najprv aktívny prvok otvoriť a následne vytlačiť pomocou CTRL+P.

- Tlač: V detaile správy prešla Tlač ďalšou úpravou a zapracoval sa do nej náhľad formulára. V prípade spoločnej autorizácie (kde je viac ako 1 dokument) sa vytlačí len prvý formulár a v texte je používateľ upozornený na to, ako si má v prípade potreby vytlačiť ostatné dokumenty.

- Možnosť upravenia prístupu do schránky: V Nastaveniach, v časti Oprávnenia osôb je už možné po kliknutí na Upraviť pri konkrétnom mene a priezvisku prejsť cez odkaz Upraviť prístup priamo do profilu a oprávnenie upraviť v časti Zobrazenie zastupovania.

Začiatkom marca sprístupnilo Ministerstvo vnútra SR tiež novú verziu Aplikácie pre eID (na prihlasovanie sa občianskymi preukazmi s čipom) pre platformy Windows (verzia 3.1.2), Mac aj Linux (verzia 3.0.2). Občanom, ktorí majú aplikáciu nainštalovanú, bude ponúknutá možnosť jej aktualizácie automaticky. Pri pokuse o prihlasovanie sa starou verziou Aplikácie pre eID bude používateľ upozornený, že nastala chyba. Je preto potrebné nainštalovať novšiu verziu. Aplikácia na prihlasovanie je dostupná priamo na portáli slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie alebo na stránkach Ministerstva vnútra SR.