pondelok 15. apríla 2019

Facebook: Zmenené podmienky

Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľov 9. apríla 2019 privítali aktualizované zmluvné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Facebook. Teraz sa v nich jasne vysvetľuje, že spoločnosť ako zdroj svojho financovania využíva údaje svojich používateľov na vývoj profilovacích aktivít a lepšie zacielenie reklám.

V nových podmienkach sa spresňuje, aké služby založené na využívaní údajov svojich používateľov predáva Facebook tretím stranám, ako si môžu spotrebitelia svoj účet zrušiť a na základe akých dôvodov môžu byť účty zablokované. Tento vývoj nastáva po rokovaniach, ktorých cieľom bolo dosiahnuť, aby spoločnosti Facebook jasne a v plnom rozsahu zverejnila svoj obchodný model.
Facebook do svojich podmienok poskytovania služieb pripojí nový text s vysvetlením, že spoločnosť svoje služby nespoplatňuje výmenou za to, že používatelia súhlasia so sprístupnením svojich údajov iným osobám, aj s tým, že budú vystavení komerčnej reklame. V podmienkach spoločnosti Facebook sa teraz jasne vysvetlí, že jej obchodný model je založený na predaji cielených reklamných služieb obchodníkom s využitím údajov z profilov jej používateľov.
V nadväznosti na tieto opatrenia na presadzovanie práva spoločnosť Facebook okrem toho zmení:
· svoju politiku týkajúcu sa obmedzenia zodpovednosti a odteraz uzná svoju zodpovednosť v prípade nedbanlivosti, napríklad v prípadoch zneužitia údajov tretími stranami;
· svoju právomoc jednostranne meniť podmienky, a to tým, že ju obmedzí na prípady, keď sú zmeny primerané a zohľadňujú aj záujem spotrebiteľa;
· pravidlá týkajúce sa dočasného uchovávania obsahu, ktorý spotrebiteľ vymazal. Takýto obsah sa môže uchovávať len v osobitných prípadoch, napríklad na splnenie požiadavky niektorého orgánu na presadzovanie práva, a v prípade technických dôvodov maximálne 90 dní;
· spôsob, akým objasňuje právo používateľov na odvolanie sa v prípade, že bol ich obsah odstránený.

Spoločnosť Facebook musí všetky záväzky splniť najneskôr do konca júna 2019. Komisia a sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa budú vykonávanie týchto opatrení dôkladne monitorovať. Ak Facebook svoje záväzky nesplní, vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa by mohli prikročiť k opatreniam na presadzovanie práva vrátane sankcií.