pondelok 15. apríla 2019

Zelená domácnostiam II: Poukážky na slnečné kolektory

V 5. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok (16. 4.), bude k dispozícii pre domácnosti na inštalácie slnečných kolektorov v mimobratislavských regiónoch 800.000 eur. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánuje do septembra 2019 podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl. V predchádzajúcom štvrtom kole (9. 4.) projektu Zelená domácnostiam II vydala SIEA 314 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. A nasledujúce 6. kolo určené pre fotovoltické panely bude otvorené 30. apríla 2019.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).