pondelok 15. apríla 2019

Trend: Zdravotníctvo a umelá inteligencia

Zdravotná starostlivosť sa zásadným spôsobom mení: máme málo lekárov, populácia starne, dopyt po informáciách silnie. Na internete si pacienti nachádzajú často nesprávne cesty. Zmeniť to chce technológia Hilbi - jej ekosystém vyhodnotí zdravotný stav a nájde riešenie na mieru státisíce kilometrov od domova. Stačí len pripojenie k internetu. Autormi sú Slováci, ktorí získali už podporu dvoch stoviek renomovaných lekárov. 

Hilbi predstavuje decentralizovanú zdravotnú starostlivosť na základe umelej inteligencie globálneho rozmeru. Umelá inteligencia sa učí na chatovej platforme za účasti pacienta a jeho lekára, dané poznatky porovnáva z množstvom zdravotných data setov, dát s inteligentných hodiniek a rôznych meračov až po meteo-gelolokačné dáta. Je unikátnym partnerom v trojici, pretože zbiera, klasifikuje a sprocesúva dáta pomocou super výkonných počitačov. Zapojení lekári ich následne verifikujú, vyhodnocujú a nastavujú postupy. Konečným prijímateľom je daný pacient. Dáta sú chránené 01Blockchain technológiou, ktorá zaručuje anonymitu a bezpečnosť zdieľaných dát, ako aj maximálnu transparentnosť a distribúciu. „V dnešnej dobe o sebe zbierame dáta z rôznych zdrojov, ako napríklad inteligentné hodinky, a keď ochorieme, tak technológie, ktoré sú v čase tu a teraz, obchádzame a ideme k lekárovi. Môže to byť inak. Myslím si, že to, čo ľudia z Hilbi robia, je fantastické. Na správne určenie diagnózy nestačí len vymenovanie symptómov, ale aj geografické faktory, genetické predispozície a faktory, súvisiace so životným štýlom. To všetko sa za pomoci tejto technológie zaznamenáva a napomáha k skoršiemu a presnejšiemu určeniu diagnózy“, uviedol Emmanuel Fombu, MD, MBA.  

Hilbi funguje ako chat medzi pacientom a jeho lekárom, medzi samotnými lekármi, až po komunitný chat, kde sa ďalší lekári pripájajú. Z toho všetkého sa umelá inteligencia nielen učí, ale snaží sa aplikovať poznatky k vznikajúcim symptómom okamžite, ako ich pacienti spomínajú. Analyzované dáta instantne zdieľa pacient s lekárom, čo vedie k včasnej diagnostike rôznych ochorení, a má častokrát výsledok záchrany ľudského života. Výhodou je praktickosť a dostupnosť aplikácie v akomkoľvek smartphone či mobilnom zariadení. „Je odpoveďou na dopyt po kvalitných, vysoko kvalifikovaných informáciách a bez poldňového vysedávania v čakárni u doktora. Mnohokrát sa tam navyše pacienti dozvedia to, čo už vedia”, doplnil MUDr. Ladislav Pásztor MSc, Hilbi Chief Executive Officer. Projekt je v prvej testovacej fáze, na jeho vývoji sa podieľajú ľudia z 01People, odborníci z doktoronline.sk, medicínski špecialisti so zástupcami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.