štvrtok 18. apríla 2019

On-line: Termín návštevy cudzineckej polície

Rady čakateľov pred oddeleniami cudzineckej polície na Slovensku sa majú eliminovať. Záujemcovia o ich návštevu sa môžu objednať na konkrétny termín prostredníctvom formulára na stránke Ministerstva vnútra SR. Cieľom je zefektívniť vybavovací proces.

Objednať sa na konkrétny termín podania žiadosti o udelenie alebo predĺženie pobytu na území Slovenskej republiky je možné na miestne príslušných oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru. Termín si môžu žiadatelia vybaviť prostredníctvom stránky rezortu vnútra, kde v sekcii polícia nájdu pod prezídiom aj kolónku hraničnej a cudzineckej polície. V sekcii cudzinci sa nachádza formulár objednávanie osôb, kde je vytvorená možnosť objednať sa na konkrétne úkony v súvislosti so žiadosťami o udelenie rôznych druhov pobytov, respektíve ich obnovenie.

Po vyplnení požiadavky dostane žiadateľ potvrdzujúci e-mail a pridelený konkrétny termín. Objednať sa je možné maximálne mesiac dopredu. Vyplniť je potrebné formulár toho oddelenia cudzineckej polície, kde sa žiadateľ bude zdržiavať na pobyte. Treba pozorne sledovať aj platnosť doterajšieho udeleného pobytu, tým je možné predísť situácii, že žiadosť o obnovenie pobytu nebude prijatá. V prípade, že záujemcovi nebol pridelený termín z dôvodu naplnenia kapacít, alebo ak mu pridelený termín nevyhovuje, zostáva možnosť prísť na oddelenie cudzineckej polície osobne aj bez objednania sa ako doteraz. Objednaní klienti však budú uprednostnení.