streda 17. apríla 2019

Novinka: Mobilná aplikácia 155.sk

Pri zachraňovaní ľudských životov na Slovensku pomôže aj nová mobilná aplikácia 155.sk. Pripravilo ju Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. Dokáže lokalizovať miesto, kde sa volajúci nachádza. Pre nepočujúcich umožňuje zaslať núdzovú správu.

Aplikácia je bezplatná a funguje na celom území Slovenska. Stlačením jedného tlačidla si ľudia privolajú pomoc, spoja sa s Operačným strediskom zdravotnej záchrannej služby a následne je k nim okamžite privolaná posádka záchrannej zdravotnej služby. Aplikáciu si možno stiahnuť do dotykového telefónu. Po jej stiahnutí je potrebné zadať telefónne číslo a potvrdiť aktivačný kód, ktorý príde v SMS správe. Aby aplikácia plnila svoj účel, je nutné povoliť prístup k GPS súradniciam, SMS správe a internetu. Rovnako je vhodné detailne vyplniť profil používateľa s údajmi o jeho zdravotnom stave. Podporuje aj možnosť volať priamo Horskú záchrannú službu. Obsahuje tiež manuál prvej pomoci či zoznam nemocníc v SR.

Pre operátorov tiesňovej linky je významným benefitom to, že aplikácia je priamo prepojená so systémom, v ktorom pracujú. Operátor tak má potrebné informácie o pacientovi vopred, vidí ich a vie s nimi pracovať. Vďaka takejto technológii sa k pacientom dostane adekvátna pomoc rýchlejšie a efektívnejšie a operátor tiesňovej linky 155 má k dispozícii ihneď informácie o ochoreniach typu cukrovka, alergie, prípadne vysokým tlak, čo pomáha mu pri zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu a vyslaní záchranárov.