pondelok 20. mája 2019

EU: 100 miliónov eur viac na výskum a mobilitu študentov

Európska komisia navrhuje pridať 100 miliónov eur na financovanie ťažiskových programov Európskej únie Horizont 2020 a Erasmus+. Opiera sa pri tom o dohodu Európskeho parlamentu a Rady o rozpočte EÚ na rok 2019. 

Európskej únii (EÚ) tieto dodatočné finančné prostriedky umožnia dôraznejšie reagovať na pálčivé problémy, akým je zmena klímy. Vzdelávanie bude vďaka nim možné nastaviť tak, aby lepšie vyhovovalo potrebám trhu práce. Z pridaných 100 miliónov eur sa 80 miliónov použije na výskum v oblasti klímy v rámci programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre výskum a inováciu. Pomôžu dosiahnuť ambiciózny cieľ, ktorým je venovať 35 % rozpočtu programu Horizont 2020 na výskum v oblasti klímy. Zostávajúcich 20 miliónov eur pôjde na podporu programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport v Európe známeho ako Erasmus+. 

Dodatočné prostriedky zároveň pomôžu pri budovaní európskych univerzít. Ide o novú únijnú iniciatívu, ktorá by sa mala do roku 2025 stať pilierom európskeho vzdelávacieho priestoru. Do roku 2021 by EÚ chcela zriadiť 12 európskych univerzít, na ktorých budú môcť študenti získať titul kombináciou štúdií vo viacerých krajinách EÚ. Táto iniciatíva napomôže medzinárodnej konkurencieschopnosti európskych univerzít v EÚ i za jej hranicami.

Návrh musí ešte schváliť Európsky parlament a Rada. Tie dospeli s podporou Komisie 4. decembra 2018 k dohode o novom rozpočte EÚ na rok 2019. Súčasťou ich dohody bolo rozhodnutie, že na jar 2019, len čo bude možné opätovne použiť nevyužité finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov, sa na vlajkové programy EÚ Horizont 2020 a Erasmus+ pridá ďalších 100 miliónov eur. Komisia tak predkladá návrh, ktorým sa táto dohoda naplní. Spolu so zvýšením o 100 miliónov eur dosiahne celkový rozpočet na výskum a mobilitu študentov v roku 2019 15,2 miliardy eur.