pondelok 20. mája 2019

Upozorňujeme: Chladničková slepota vedie k plytvaniu

Tri štvrtiny Slovákov zažívajú každý deň pocit, že sa v chladničke nenachádzajú potraviny, z ktorých sa dá pripraviť jedlo. Vyhadzujeme tak množstvo stále kvalitných a dobrých potravín, ktoré by sme mohli skonzumovať. 

Podľa prieskumu Hellmann's realiozovanom vo viacerých krajinách Európy takmer polovica Slovákov (46 %) otvorí chladničku denne dva- až štyrikrát, takmer tretina (29 %) päť- až šesťkrát denne. Výrazná väčšina respondentov (88 %) tak urobí iba na pár sekúnd. Osem z desiatich Slovákov tvrdí, že vedia vcelku presne povedať, čo v chladničke majú. Napriek tomu tri štvrtiny z nich sa cítia pri pohľade na suroviny v chladničke bezradne a takmer rovnaký počet nevie, čo navariť alebo zjesť a nemá žiadnu inšpiráciu, čo z nich pripraviť.

Aj podľa analýzy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhodia Slováci približne 100 kilogramov potravín na osobu. Najčastejšie plytváme čerstvými potravinami, a to najmä ovocím, zeleninou, chlebom, salámami a syrmi. Hlavné argumenty na vyhodenie jedla sú, že začína páchnuť (82 %) a už nevyzerá pekne (66 %). Viac ako polovica opýtaných (56 %) nechce dojesť jedlo, pretože je už pár dní otvorené.