streda 22. mája 2019

Eurovoľby: Infolinka pre voličov

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. Špeciálne zriadená infolinka bude fungovať až do uzavretia volebných miestností v sobotu o 22. hodine. Telefónne čísla linky sú určené pre verejnosť a nie pre komunikáciu s médiami!

Ministerstvo vnútra v pondelok 20. mája 2019 sprístupnilo informačnú linku k voľbám do Európskeho parlamentu - na telefónnych číslach 02/5094 2317, 02/ 5094 2312 v čase od 7.30 h do 15.30 h počas celého týždňa môžete odborným pracovníkom ministerstva vnútra klásť otázky týkajúce sa volieb. V sobotu 25. mája bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu, alebo
na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Hlasovací preukaz je možné vybaviť do piatka 24. mája 2019 v mieste trvalého pobytu v úradných hodinách obce/mesta, a to buď osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.