streda 31. júla 2019

Trend: Stratégia pre budúcnosť práce

Umelá inteligencia, internet vecí, virtuálna realita a ďalšie pokročilé technológie menia spôsoby podnikania. Spoločnosti, ktorým sa podarilo úspešne implementovať stratégiu pre budúcnosť práce sú označované skratkou FDO.

Prieskum Dell Technologies a VMware publikovaný v rámci štúdie IDC s názvom Buďte pripravení na „budúcnosť práce“: Nasledujte lídrov ukázal, že iba 29% európskych firiem má stratégiu pre budúcnosť práce a upozorňuje, že z dlhodobého hľadiska je ignorovanie tohto trendu neudržateľné.
Existujú desiatky významných technológií, ktoré formujú vývoj práce budúcnosti, avšak jedna z nich sa vyníma nad ostatnými. Je ňou digitalizácia pracoviska, ktorá je hnacím motorom transformácie a zamestnancom zjednodušuje prístup ku všetkým potrebným aplikáciám a materiálom. FDO firmy využívajú integrované platformy digitálneho pracoviska, ktoré zabezpečujú:
- Podporu všetkých aplikácií, naprieč zariadeniami a operačnými systémami, bez ohľadu na miesto a čas.
- Štatistiky a dáta, ktoré pomáhajú zlepšovať užívateľskú skúsenosť a bezpečnosť.
- Riešenia ušité na mieru zamestnancovi od prvého dňa až po odchod z pracoviska.

Cesta k pracovisku budúcnosti však nezávisí iba od digitálnych technológií, ale je naviazaná aj na zlepšovanie samotného pracovného prostredia. Štúdia identifikuje, že viac ako polovica FDO firiem sa prestáva riadiť ukazovateľmi výkonnosti(tzv. KPI) a prechádza na behaviorálne ukazovatele – tímová práca, riešenie problémov, adaptabilita a pod. Tento prístup prispieva k zvyšovaniu komfortu zamestnancov bez ohľadu na typ ich úväzku. Okrem toho, až 55% FDO organizácií investuje do tréningových programov, ktoré pracovníkov oboznamujú s najnovšími trendami a pripravujú ich na meniaci sa charakter ich súčasných pozícií.

Mnohé FDO firmy si osvojujú inovácie v spolupráci s tretími stranami – 45% s technologickými partnermi a 40% konzultáciami so zákazníkom. Prekračujú zaužívané hranice korporátnej komunikácie a práve preto je jednou z ich hlavných priorít bezpečnosť. FDO firmy razia nekompromisnú bezpečnostnú politiku, investujú do správy informácií o používateľoch, mobilnej bezpečnosti a iných riešení, ktoré zabraňujú strate citlivých údajov. Až 61% FDO organizácií zavádza nové bezpečnostné riešenia, s ktorými súvisí rekvalifikácia a dodatočné vzdelávanie zamestnancov.