piatok 2. augusta 2019

SR: Do roku 2020 by mala byť každá jedna obec pokrytá rýchlym internetom

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) podpísal s operátormi a združením lokálnych poskytovateľov internetu memorandá, na základe ktorých majú pokryť naše územie rýchlym internetom. V apríli t.r. začal ich záväzky monitorovať a z monitoringu vyplynulo, že biele miesta na území SR do roku 2020 úplne zmiznú. 

Jedným z cieľov Európskej únie je, aby mali všetci jej obyvatelia prístup k internetu s rýchlosťou minimálne 30 megabitov za sekundu (Mbit/s). Na Slovensku je aktuálne niekoľko desiatok obcí, v ktorých je menej ako 50 % ich územia pokrytých internetom s rýchlosťou 30 Mbit/s, pričom ich však do konca roka 2020 operátori plánujú pokryť. K dnešnému dňu je na našom území len jedna malá obec v okrese Rožňava, ktorú zatiaľ neplánuje pre ekonomické dôvody pokryť žiadny z operátorov.

Úrad pripravuje Národný plán širokopásmového internetu. Jeho predpokladom je detailnejšie zmapovanie Slovenska na každej adrese s prístupom k rýchlosti pripojenia minimálne 100 Mbit/s, s možnosťou zvýšenia na 1 gigabit za sekundu (Gbit/s). Výsledky mapovania by mali zabezpečiť, aby mala každá jedna domácnosť v nasledujúcich rokoch prístup k super rýchlemu internetu. Dôvodom mapovania každej adresy na Slovensku je budúce eurofondové programové obdobie 2021-2027, v ktorom chce SR čerpať peniaze na širokopásmový internet.

Pokrytie internetom už úrad v minulosti mapoval, vtedy sa ale zameriaval na pokrytie NGA sietí v obciach a zisťoval dostupnosť základného širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mbit/s. Mapovanie vychádzalo z cieľov Digitálnej agendy do roku 2020. Aktuálne mapovanie vychádza zo strategických cieľov Európskej únie pre oblasť konektivity do roku 2025, uzatvára úrad vicepremiéra.