utorok 3. septembra 2019

Aktuálne: Poukážky na tepelné čerpadlá

V 19. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok 3. 9., môžu domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na tepelné čerpadlá v celkovej sume 1,5 milióna eur. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) by mohlo byť vydaných asi 501 poukážok. V 18. kole projektu vydala SIEA 328 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov. Poukážky získali všetky domácnosti, ktoré potvrdili záujem počas otvoreného kola. O príspevky v 18. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky od 20. augusta od 15.00 hodiny.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť využívanie OZE v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).