piatok 6. septembra 2019

EU: Sucho v Európe

Členské štáty Európskej únie (EÚ) súhlasili so súborom podporných opatrení Európskej komisie, aby poľnohospodárov odbremenili od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami a aby sa zvýšila dostupnosť krmiva pre zvieratá.

Opatrenia zahŕňajú možnosť vyšších zálohových platieb a niekoľkých mimoriadnych výnimiek týkajúcich sa pravidiel ekologizácie, aby poľnohospodári mali dostatok krmiva pre zvieratá. Dotknutí poľnohospodári sa budú môcť uchádzať o vyšší percentuálny podiel platieb, ktoré im prináležia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a zlepšiť si tak peňažné toky. Vďaka tomu im bude uhradených:
- až 70 % priamych platieb do polovice októbra,
- 85 % platieb na rozvoj vidieka okamžite po formálnom prijatí balíka opatrení na začiatku septembra.

Takisto budú povolené výnimky z určitých pravidiel ekologizácie s cieľom zvýšiť dostupnosť krmív.
Opatrenia zahŕňajú možnosť:
- považovať pôdu ležiacu úhorom za pôdu s odlišnou plodinou alebo za oblasť ekologického záujmu, aj keď bola spásaná, alebo bol na nej vykonaný zber,
- vysiať „medziplodiny“ ako „čisté plodiny“ (a nie zmesi plodín tak, ako je v súčasnosti predpísané), ak sú určené na pastvu/produkciu krmiva,
- skrátiť 8-týždňové minimálne obdobie pre „medziplodiny“, aby poľnohospodári na ornej pôde mohli po medziplodinách včas vysiať „zimné plodiny“.