pondelok 2. septembra 2019

Radíme: Vreckové pre deti

Dieťa sa musí viesť k zodpovednému zaobchádzaniu s peniazmi už odmalička. Okrem rozhovorov o hodnote peňazí je praktickou pomôckou vreckové.

Pre deti vo veku od 6 rokov až 10 rokov by sa mohla pohybovať výška vreckového v hodnote 3 až 5 eur a malo by sa poskytovať v pravidelnom týždennom intervale. U detí vo veku 11 až 15 rokov by výška vreckového mohla byť na úrovni 10 až 15 eur. Po platobnú kartu, pričom sa dieťa zároveň učí zaobchádzať s platobnou kartou. Rodič má okrem toho nepretržitý prehľad o tom, načo dieťa svoje vreckové míňa. Deťom v tomto veku je rovnako nutné vštepovať zásady efektívneho hospodárenia s peniazmi, najmä dôležitosť tvorby finančnej rezervy minimálne vo výške 10 % z týždenného vreckového", odporúča Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

U starších detí v stredoškolskom veku je režim v poskytovaní vreckového odlišný. Vreckové by sa malo pohybovať v rozpätí od 30 do 50 eur v intervale jedenkrát mesačne poukázaním na bankový účet dieťaťa. Bankový účet je pre dieťa v tomto veku môže slúžiť aj na účely poukázania výplaty z brigádnej činnosti či ako platobný prostriedok pri pobyte v zahraničí alebo ako platobný prostriedok na školskom výlete. Navyše, dieťa nemusí nosiť so sebou hotovosť, čím sa znižuje riziko krádeže. „Keďže pre túto vekovú skupinu sa už stáva platobná karta aktívnym platobným nástrojom, je dôležité, aby rodič poučil dieťa o zásadách bezpečného používania platobnej karty. Najmä, že PIN kód sa nemôže nikde zapisovať, ani ukladať, ani sa nesmie nikomu oznamovať. Ďalej, že pri výbere z bankomatu je potrebné zadávať PIN kód tak, aby bola zakrytá klávesnice platobného terminálu a nebola viditeľná zadaná číselná kombinácia PIN kódu tretím osobám, že citlivé údaje o platobnej karte sa nesmú nikomu oznamovať, nikam posielať a že porušením týchto základných pravidiel môže dôjsť k riziku ich zneužitia a porušeniu bezpečnostných predpisov banky", upozorňuje Ďatelinková.

Najčastejšou chybou je dávať deťom peniaze, kedykoľvek si o ne požiadajú. Najdôležitejším pravidlom, ako naučiť deti správne hospodáriť s peniazmi, je dodržiavať pravidelnosť a stabilnosť v poskytovaní vreckového. Samozrejme, výška vreckového závisí od majetkových pomerov tej-ktorej rodiny, avšak je nevyhnutné ju stanoviť triezvo a uvážene. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že vreckové plní výchovnú, a nie vyživovaciu a motivačnú funkciu.