pondelok 28. októbra 2019

EU: Štít na ochranu osobných údajov medzi s USA

V poradí tretia správa Európskej komisie potvrdzuje, že USA naďalej zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré sa na základe štítu na ochranu osobných údajov prenášajú z Európskej únie (EÚ) spoločnostiam v USA. 

Od druhého preskúmania došlo k niekoľkým zlepšeniam vo fungovaní tohto rámca, ako aj k obsadeniu kľúčových orgánov a funkcií zabezpečujúcich dozor a nápravu (funkcia ombudsmana pre štít na ochranu osobných údajov). Do rámca EÚ a USA na ochranu osobných údajov je dnes zapojených približne 5.000 spoločností.

Dosiahnuté zlepšenia:
· Ministerstvo obchodu USA zabezpečuje potrebný dozor systematickejším spôsobom (mesačné kontroly určitej vzorky spoločností či dodržujú zásady štítu),
· v oblasti opatrení na presadzovanie štítu,
· čoraz väčší počet fyzických osôb z EÚ využíva práva na základe štítu a relevantné mechanizmy nápravy fungujú dobre,
· vymenovanie stáleho ombudsmana a obsadenie aj posledných 2 voľných pozícií členov Rady pre dohľad nad ochranou súkromia a občianskych slobôd.

Komisia však odporúča, aby sa prijali určité konkrétne kroky na zaistenie efektívnejšieho fungovania štítu v praxi- väčšmi posilniť proces (opätovnej) certifikácie pre spoločnosti, ktoré sa chcú do štítu zapojiť, skrátením času potrebného na jeho absolvovanie; rozšíriť kontroly súladu a vypracovať pre spoločnosti ďalšie usmernenia týkajúce sa údajov o ľudských zdrojoch. Komisia zároveň očakáva, že Federálna obchodná komisia bude ešte intenzívnejšie vyšetrovať prípady nedodržiavania vecných požiadaviek štítu na ochranu osobných údajov a poskytne Európskej komisii a orgánom EÚ pre ochranu údajov informácie o prebiehajúcich vyšetrovaniach.

Rámec štítu na ochranu osobných údajov sa začal uplatňovať 1. augusta 2016 a chráni základné práva všetkých osôb v EÚ, ktorých osobné údaje sa na komerčné účely prenášajú certifikovaným spoločnostiam v USA.