štvrtok 31. októbra 2019

Kyberbezpečnosť: Žien je stále málo

Napriek viacerým iniciatívam zameraným na diverzitu predstavujú ženy 39 % globálnej pracovnej sily a len štvrtina z nich (25 %) zastáva riadiace pozície. Kyberbezpečnosť rovnako ako aj IT sektor sa dajú všeobecne považovať za oblasti, kde dominujú muži. Tento uhol pohľadu však môže byť pre vstup žien do tohto odvetvia prekážkou. 

Podľa správy „Kybernetická bezpečnosť očami manažérov informačnej bezpečnosti (CISO). Perspektívy z pohľadu rodových úloh" (prieskum agentúry 451 Research pre Kaspersky) potvrdilo 45 % manažérov informačnej bezpečnosti, že ženy sú na ich oddeleniach nedostatočne zastúpené. Iba 37 % týchto spoločností pritom má, alebo sa chystá zaviesť formálne opatrenia zamerané na pritiahnutie väčšieho počtu žien do ich IT bezpečnostného oddelenia. Najpopulárnejším prístupom na prilákanie väčšieho počtu žien je vyškoliť tie, ktoré majú IT vzdelanie (80 %). Takmer polovica respondentov uviedla, že v súčasnosti poskytujú, alebo sa chystajú poskytovať stáže študentkám, prípadne sa zameriavajú na vyškolenie kandidátok s nízkou alebo žiadnou kvalifikáciou (40 %). Iba 22 % prijíma na tieto pozície kandidátky z iných oddelení v rámci spoločnosti. Zvyšok (63 %) uviedol, že hľadá iba kvalifikovaných odborníkov bez ohľadu na pohlavie. Keďže má však 70 % manažérov informačnej bezpečnosti značné problémy so získavaním kvalifikovaných bezpečnostných odborníkov v IT v rôznych oblastiach, je potrebné, aby hľadali iné spôsoby ako prekonať tento nedostatok pracovníkov. 

Prieskum tiež ukázal, že muži prevyšujú ženy aj medzi vedúcimi pracovníkmi v oblasti IT bezpečnosti, kde ženy tvoria iba necelú štvrtinu (23 %). A to aj navzdory tomu, že počet žien vo vedúcich pozíciách v oblasti bezpečnosti narastá. Až 20 % ženských respondentiek uviedlo, že sa do vedúcej pozície v oblasti IT bezpečnosti posunulo len v období posledných 2 rokov, zatiaľ čo u mužov to bola polovica, len 10 %.

Rôznorodá pracovná sila prináša nové talenty a zlepšuje pracovnú výkonnosť. Napríklad firmy s najväčšou mierou diverzity celosvetovo dosahujú o 19 percentuálnych bodov vyššie príjmy z inovácií. To robí z myšlienky rodovej rovnosti nielen etický problém, ale je to aj zásadný faktor pre efektívnosť podnikania.