utorok 19. mája 2020

Novinka: Inteligentná karanténa

Po podpísaní novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákona o elektronických komunikáciách prezidentkou SR budú môcť osoby prichádzajúce na Slovenskú okrem povinnej štátnej karantény využiť alternatívnu mobilnú aplikáciu umožňujúcu tzv. inteligentnú karanténu. Ostrý štart je plánovaný na piatok 22. mája 2020.

Mobilná aplikácia sa má poskytovať bezodplatne na základe  dobrovoľného a preukázateľného súhlasu. Jej používatelia budú povinní počas trvania nariadenej izolácie nainštalovať si a používať aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a umožniť jej prístup k údajom na monitorovanie polohy mobilného zariadenia. Musia mať tiež povolené prijímanie notifikácií na mobilnom zariadení, na ktorom je aplikácia nainštalovaná, povoliť zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre, umožniť automatickú aktualizáciu aplikácie, povoliť lokálne uložiť odfotenú podobizeň tváre na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a zároveň zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti či nesprávnemu fungovaniu tejto aplikácie. Za porušenie pravidiel karantény budú môcť dostať pokutu 1.650 eur.

Ľudia v inteligentnej karanténe by sa mali v jej tretí deň objednať na vyšetrenie na COVID-19, a aj pokiaľ bude test negatívny, doma budú musieť zostať dohromady 14 dní. Úrad verejného zdravotníctva SR bude povinný vymazať ich osobné údaje ihneď ako pominie dôvod ich spracovania. O zničení údajov bude úrad informovať dotknutú fyzickú osobu, ktorá môže následne uplatňovať svoje práva podľa nariadenia o GDPR, respektíve podľa zákona o ochrane osobných údajov. Na kontrole dodržiavania zákonnosti spracúvania údajov sa má podieľať ústavnoprávny výbor parlamentu, ktorému bude úrad predkladať správu o využívaní údajov.