pondelok 18. mája 2020

eKasa: Praktické informácie

Finančná správa na svojom portáli zverejnila praktické informácie pre podnikateľov či výrobcov pokladničných riešení. Vznikol prehľad o životných situáciách a periodicite vybraných úkonov, ktoré musia podnikatelia či výrobcovia pokladničných riešení pravidelne vykonávať. Aj napriek tomu, že ide o informácie známe už z certifikačného procesu či podávania žiadostí o kódy pokladnice, finančná správa chce na tieto povinnosti pravidelne upozorňovať.

Na portali Finančnej správy sú zverejnené základné situácie, pri ktorých musia klienti eKasy myslieť na aktualizáciu či iné nevyhnutné úkony spojené s eKasou. Informácie a usmernenia sa týkajú napríklad zaplnenia chráneného dátového úložiska, konca platnosti autentifikačných údajov či konca platnosti rozhodnutia o certifikácii pokladničných programov. Podnikateľ či výrobca pokladničného riešenia si tak môže on-line overiť, ako často je potrebné žiadať o nové autentifikačné údaje v eKasa zóne podnikateľa (dva roky od vydania), kedy musia niektorí výrobcovia ORP opätovne požiadať o certifikáciu (najviac 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia), či kedy je potrebná výmena chráneného dátového úložiska, ktoré sa môže časom zaplniť (každých dva až šesť rokov, závisí od veľkosti CHDÚ). 

Systém eKasa funguje už viac ako rok. Od 1. apríla 2019 sa museli k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky a nové pokladnice (tí, ktorí prvý raz začali po 1. apríli 2019 evidovať tržbu). Ostatné prevádzky sa mali pripojiť od 1. júla 2019. Finančná správa však nepokutovala za nepoužívanie eKasy do konca roka. Parlament totiž schválil prechodné obdobie na pokuty do 31.decembra 2019. V úplnej ostrej prevádzke tak funguje eKasa od januára 2020.