utorok 19. mája 2020

Výzva: Príspevok na rodinné domy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Andrej vyhlásilo v poradí druhú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 1. júla 2020. 

V rámci výzvy môže príspevok získať 200 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. V prvom kole výzvy bol zaznamenaný veľký záujem majiteľov rodinných domov, preto chce ministerstvo v tomto type príspevkov pokračovať. Elektronický formulár žiadosti bude dostupný od 1. júla 2020 na webovom portáli byvajteusporne.sk. Termín ukončenia podávania žiadostí je 30. septembra 2020 alebo do naplnenia 200 elektronicky zaevidovaných žiadostí.

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 m2, na ktoré bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie najskôr v roku 2018. Rodinný dom musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Všetky podmienky poskytnutia príspevku, ako aj návod na podávanie žiadostí verejnosť nájde na webovom portáli byvajteusporne.sk.