piatok 22. mája 2020

Trend: Zero downtime

Výsledky prieskumu Acronis s analytickou firmou Omdia medzi 263 poskytovateľmi IT služieb (MPS, malé a stredne veľké spoločnosti) z celého sveta ukázal, že ich zákazníci aktuálne najviac požadujú služby komplexnej kybernetickej bezpečnosti. Najrýchlejšie rastúcou bezpečnostnou službou je zaistenie nulových prevádzkových výpadkov (zero downtime).

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu:
  1. 50 % opýtaných poskytovateľov IT služieb uviedlo, že najväčší dopyt zo strany zákazníkov je teraz po službách kybernetickej bezpečnosti.
  2. 89 % poskytovateľov očakáva, že v nasledujúcich 12 mesiacoch budú nad rámec obvyklých anti-malvérových funkčností ponúkať služby komplexnej ochrany koncových bodov (endpoint protection).
  3. Dlhodobo najvyužívanejšou schopnosťou MSP poskytovateľov je minimalizácia straty dát, avšak aktuálne najrýchlejšie rastie dopyt po zaistení „zero downtime“.
  4. Medzi najdôležitejšími zálohovacími funkčnosťami uviedlo 25 % respondentov automatizáciu zálohovania, 23 % ochranu proti ransomvéru a 22 % zálohovanie SaaS riešení (Office 365 a pod.).
  5. Pre 92 % MSP poskytovateľov je najväčšou výzvou schopnosť rýchlo reagovať na najnovšie bezpečnostné hrozby s cieľom efektívne chrániť svojich zákazníkov a procesy.
„Aj zo strany našich českých a slovenských poskytovateľov služieb dlhodobo cítime záujem nielen o riešenia samotného zálohovania dát, ale tiež o ochranu proti ramsomvéru a o ďalšie nástroje kybernetickej bezpečnosti", dodal Štěpán Bínek.