streda 20. mája 2020

Trend: VPN pripojenie pre home office

V súvislosti so súčasným silným firemným dopytom po VPN pripojení pre home office pracovníkov predstavilo GFI Software 7 hlavných predpokladov funkčnej a bezpečnej VPN siete. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať rýchlosti inštalácie, silnému šifrovaniu a zaisteniu proti výpadku prevádzky.

VPN vytvára dátový tunel medzi lokálnou sieťou a počítačom vzdialeného používateľa, takže celé pripojenie vyzerá, ako keby používateľ sedel v kancelárii firmy. Zašifrovaním prenášaných dát pritom chráni informácie uložené na firemných serveroch pred ich prečítaním či odcudzením. Je to dôležité hlavne teraz, kedy kybernetickí útočníci vycítili príležitosť a v súvislosti s pandémiou COVID-19 napádajú práve pripojenia, ktoré sú nezabezpečené.

Odporúčania GFI Software:
  1. Rýchlosť inštalácie - vzhľadom na zamestnancov pracujúcich na diaľku je potrebné, aby inštalačný proces bol čo najjednoduchší a najrýchlejší, ideálne niekoľko minút.
  2. Pripojenie mobilných zariadení - mnohí pracovníci sa pripájajú cez mobilné zariadenia, preto je nevyhnutné mať možnosť aj bezpečnej mobilnej VPN konektivity.
  3. Súbežné spojenia - riešenie by malo ponúknuť aspoň dve súbežné spojenia v rovnakom čase.
  4. Zaistenie výpadku prevádzky - pri výpadku internetu je pre mnoho firiem kľúčové zostať on-line tak, že sa systém dokáže prepnúť na sekundárne spojenie, kým primárne nebude obnovené.
  5. Podporovaný protokol - odporúčame vyhnúť sa protokolu PPTP so slabým šifrovaním a zabezpečením a radšej využiť L2TP, ktoré je dnes priemyselným štandardom.
  6. Riadenie VPN priepustnosti - obmedzením priepustnosti určitých dátových tokov či špecifických služieb je zaistená efektívna prevádzka celej VPN siete.
  7. Cenový plán - vyplatí sa mať licenciu na server s minimálnym počtom používateľov, ktorý je možné flexibilne rozšíriť.