streda 7. apríla 2021

EU: Stop zneužívaniu technológií

Európska únia (EÚ) pripravuje nové pravidlá pre vývoz takzvaných položiek s dvojakým využitím, aby neboli v tretích krajinách zneužívané na porušovanie ľudských práv. Patria sem napríklad aj drony. 

Položky s dvojakým využitím sú produkty alebo technológie vyvinuté na civilné účely, no ak sa dostanú do tých nesprávnych rúk, môžu byť zneužité na porušovanie ľudských práv alebo dokonca na teroristické útoky. Ide napríklad o drony alebo rozličné chemikálie. Tieto veci a služby môžu skvalitniť životy ľudí, no autoritárske režimy ich môžu zneužívať na kontrolovanie obyvateľstva a teroristické skupiny na plánovanie úrokov.

Prečo potrebujeme pravidlá? EÚ chce zabrániť tomuto zneužívaniu, preto chce nové pravidlá pre vývoz týchto položiek, aby nemohli byť predané osobám alebo organizáciám, ktoré ich zneužijú. V súčasnosti sa už pracuje na aktualizácii existujúcich pravidiel s cieľom zohľadniť najnovší technologický vývoj vrátane nových nástrojov kybernetického sledovania a posilniť ochranu ľudských práv. Rada aj Európsky parlament sa na nových pravidlách už predbežne dohodli, no obe inštitúcie ich musia ešte formálne odobriť, aby mohli vstúpiť do platnosti.