streda 7. apríla 2021

Facebook: Masový únik dát

Najnovší únik osobných dát približne 500 miliónov používateľov Facebooku upriamil opäť pozornosť na ochranu osobných údajov v on-line priestore a zároveň zdôraznil potenciálnu možnosť ich odcudzenia. Čo na to bezpečnostní experti?

Ochrana údajov zostáva citlivou témou pre ľudí aj pre organizácie, a je to práve ona, ktorá podľa prieskumu spoločnosti Kaspersky v skutočnosti predstavuje najväčší problém v oblasti IT bezpečnosti pre viac ako polovicu organizácií na celom svete (59 %). V minulom roku takmer každá druhá organizácia (46 %) zaznamenala narušenie údajov v dôsledku rôznych kyberbezpečnostných incidentov. Pre používateľov to znamená, že musia byť veľmi ostražití. Aj keď sme zvyknutí zanechávať o sebe na internete rôzne informácie, stále musíme mať kontrolu nad tým, čo skutočne zverejniť chceme a čo nie. Preto je dôležité chápať, ako sa dajú naše údaje v nesprávnych rukách zneužiť – napríklad na phishing, sociálneho inžinierstvo alebo na prevzatie / krádež účtu. „Pokiaľ sa teda niečo také stane, je dôležité byť pripravený a na svojich zariadeniach používať na to určenú ochranu“, upozorňuje Alexander Mojsejev.

Nebolo by prekvapením, keby útočníci použili takto získané údaje pri cielených phishingových útokoch, čiže v situácii, keď útočníci odosielajú škodlivé emaily, ktoré zrejme pochádzajú od dôveryhodného odosielateľa, napríklad z mailovej adresy vášho priateľa na Facebooku. Útočníci by takisto mohli tieto informácie použiť na odcudzenie identity osoby, ktorej údaje boli podvodne získané. Aby ste zostali v bezpečí pred podvodníkmi, ktorí môžu tieto údaje zneužívať, buďte obzvlášť opatrní, keď dostanete emaily, ktoré sa zdajú byť čudné – aj keď sa zdá, že pochádzajú od dôveryhodného zdroja. Nikdy neklikajte na žiadne odkazy alebo prílohy v tele mailov a vždy kontrolujte, či neobsahujú zvláštne gramatické alebo pravopisné chyby (znak toho, že e-mail nepochádza od osoby, za ktorú sa vydáva). „Ak chcete chrániť svoje osobné informácie v on-line priestore, najlepšie urobíte, ak obmedzíte typy informácií, ktoré zdieľate na platformách sociálnych médií. Bezplatné nástroje na kontrolu súkromia vám môžu pomôcť nakonfigurovať nastavenia ochrany osobných údajov účtov na sociálnych sieťach tak, aby poskytovali primeranú úroveň zabezpečenia“, dopĺňa Dmitrij Galov.