utorok 15. júna 2021

EU: Prieskum v oblasti internetu vecí

Európska komisia uverejnila predbežné výsledky odvetvového prieskumu hospodárskej súťaže na trhoch internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby v Európskej únii. Predbežná správa potvrdzuje rýchly rast týchto trhov, ale poukazuje aj na potenciálne obavy respondentov v rámci odvetvového prieskumu.

Odvetvový prieskum v oblasti internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby, sa začal 16. júla 2020 v rámci digitálnej stratégie Európskej komisie v nadväznosti na jej oznámenie Formovanie digitálnej budúcnosti Európy. Počas prieskumu komisia zhromaždila informácie od viac než 200 spoločností rôznych veľkostí pôsobiacich na trhoch internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby, z rôznych častí Európy, Ázie a Spojených štátov amerických. Okrem toho tieto spoločnosti poskytli komisii vyše 1.000 dohôd. 

Hlavné zistenia predbežnej správy
Zistenia predbežnej správy o odvetvovom prieskume v oblasti internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby, sa vzťahujú na: 
1. Charakteristiky internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby: V predbežnej správe sa uvádza, že hoci je internet vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby, relatívne novou oblasťou, rýchlo rastie a stáva sa čoraz viac súčasťou nášho každodenného života. Okrem toho existuje trend zvyšovania dostupnosti a šírenia hlasových asistentov ako používateľských rozhraní umožňujúcich interakciu s rôznymi inteligentnými zariadeniami a internetom vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské služby.
2. Aspekty hospodárskej súťaže na trhoch internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby: Väčšina respondentov odvetvového prieskumu uvádza náklady na investície do technológií a konkurenčnú situáciu ako hlavné prekážky vstupu alebo expanzie v tomto sektore. Podľa odpovedí sú investičné náklady na technológie mimoriadne vysoké na trhu s hlasovými asistentmi. Pokiaľ ide o konkurenčnú situáciu, veľký počet respondentov uviedol ťažkosti s konkurovaním vertikálne integrovaným spoločnostiam, ktoré si vybudovali svoje vlastné ekosystémy v sektore internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby, ako aj mimo neho (napríklad Google, Amazon alebo Apple). Keďže títo hráči poskytujú najbežnejšie operačné systémy inteligentných a mobilných zariadení, ako aj najrozšírenejších hlasových asistentov, práve oni určujú procesy integrácie inteligentných zariadení a služieb do systému internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby.
3. Hlavné oblasti potenciálnych obáv v súvislosti so súčasným fungovaním trhov internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby, ako aj v súvislosti s výhľadom do budúcnosti:
  • Respondenti vyjadrili obavy týkajúce sa určitých praktík v oblasti exkluzivity a viazania v súvislosti s hlasovými asistentmi, ako aj praktík obmedzujúcich možnosť využívať rôznych hlasových asistentov na tom istom inteligentnom zariadení. 
  • V predbežnej správe sa uvádza niekoľko potenciálnych obáv, ktoré respondenti vyjadrili v súvislosti s postavením hlasových asistentov a operačných systémov inteligentných zariadení ako sprostredkovateľov medzi používateľmi na jednej strane a inteligentnými zariadeniami alebo internetom vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské služby, na strane druhej. Toto postavenie im spolu s ich kľúčovou úlohou pri tvorbe a získavaní údajov umožní vykonávať kontrolu nad užívateľskými vzťahmi. V tejto súvislosti respondenti vyjadrili obavy aj v súvislosti s objaviteľnosťou a viditeľnosťou svojich spotrebiteľských služieb v oblasti internetu vecí.
  • Je zrejmé, že poskytovatelia operačných systémov inteligentných zariadení a hlasových asistentov majú rozsiahly prístup k údajom vrátane informácií o interakciách používateľov s inteligentnými zariadeniami a internetom vecí tretích strán, pokiaľ ide o spotrebiteľské služby. Respondenti odvetvového prieskumu sa domnievajú, že tento prístup k veľkým množstvám údajov a ich akumulácia by nielenže poskytli poskytovateľom hlasových asistentov výhody v súvislosti so zlepšením všeobecne použiteľných hlasových asistentov a s ich pozíciou na trhu, ale zároveň by im umožnili ľahšie využiť pákový efekt, pokiaľ ide o susedné trhy.
  • Podľa respondentov vyvoláva prevaha proprietárnej technológie, ktorá niekedy vedie k vytvoreniu „de facto noriem“, spolu s fragmentáciou technológií a nedostatkom spoločných noriem obavy v súvislosti s nedostatočnou interoperabilitou v sektore internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby. Konkrétne sa uvádza, že niekoľko poskytovateľov hlasových asistentov a operačných systémov jednostranne kontroluje procesy interoperability a integrácie a že sú schopní obmedziť funkcie inteligentných zariadení a internetu vecí tretích strán, pokiaľ ide o spotrebiteľské služby, nie však seba samých.
Predbežná správa o zisteniach odvetvového prieskumu je teraz predmetom verejnej konzultácie, a to do 1. septembra 2021. Komisia plánuje uverejniť záverečnú správu v prvom polroku 2022. Zistenia tohto odvetvového prieskumu môžu tiež prispieť k prebiehajúcej legislatívnej diskusii o návrhu aktu o digitálnych trhoch.