pondelok 14. júna 2021

SR: Marketingové telefonáty a maily

Ponúkal vám niekto telefonicky alebo mailom tovar alebo služby bez vášho predchádzajúceho súhlasu? Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb registruje narastajúcu závažnosť problému nevyžiadanej komunikácie a preto sa obracia na občanov, aby ho o takýchto marketingových volaniach a mailových správach informovali.

Obsahom telefonátov a mailov sú napríklad ponuky lacnejšieho odberu plynu alebo elektriny, telekomunikačných služieb, zmeny zdravotnej poisťovne alebo predaj iných rôznych tovarov a služieb (vysávačov, ponožiek, paplónov, hrncov a pod). Napísať o vašich konkrétnych skúsenostiach s takýmito ponukami tovarov a služieb môžete na e-mail prieskum@teleoff.gov.sk V správe by ste mali uviesť čo najviac podrobností, najmä telefónne číslo, z ktorého vám volali, kedy, v akej veci, aké tovary alebo služby vám ponúkali. 

Vo viacerých prípadoch sú marketingové volania legálne, lebo ste na takéto volanie vopred udelili súhlas niekedy v minulosti a už si to nepamätáte, resp. ste si to pri odovzdaní súhlasu ani neuvedomili. Občania často dávajú písomný súhlas s volaním alebo zasielaním ponúk emailom na účely priameho marketingu pri uzatváraní zmlúv, počas rôznych marketingových kampaní, napr. počas súťaží, alebo pri získavaní rôznych kariet výhod, akými sú členské či vernostné karty. Pokiaľ vás takéto volania alebo správy obťažujú, váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

V zákone o elektronických komunikáciách sa uvádza: Na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Povinnosť predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje na účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami.