utorok 15. júna 2021

SR: Zamestnanosť a mzda v apríli 2021

Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) sa zamestnanosť na Slovensku v apríli 2021 medziročne zvýšila len v informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách. Rast mzdy bol najvýraznejší v ubytovaní a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, dosiahnutá mzda však v týchto odvetviach bola najnižšia.

Zamestnanosť na Slovensku sa v apríli 2021 v porovnaní s aprílom 2020 podľa ŠÚ SR zvýšila iba v informačných a komunikačných činnostiach o 3,4 % a vo vybraných trhových službách o 2,4 %. Naopak najviac sa znížila v ubytovaní o 19,7 % a pokles nad 10 % bol aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 12,2 %). Klesla aj v stavebníctve o 5,1 %, veľkoobchode o 4,7 %, maloobchode o 4,5 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,3 %, priemysle o 3 % a v doprave a skladovaní o 1,6 %.

Rast priemernej nominálnej mesačnej mzdy v apríli t. r. bol takmer vo všetkých odvetviach dvojciferný, v ubytovaní a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev dokonca presiahol 20 %, dosiahnutá mzda však bola v týchto odvetviach najnižšia. Najväčší medziročný nárast priemernej nominálnej mesačnej mesačná mzdy bol v apríli 2021 v ubytovaní o 28,9 % (dosiahla 700 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 21,1 % (557 eur). Nad 10 % sa zvýšila v priemysle, vzrástla o 16,6 % (1.263 eur), doprave a skladovaní o 14,7 % (1.097 eur), veľkoobchode o 13,7 % (1.153 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 12,2 % (1.101 eur), maloobchode o 11,7 % (848 eur), stavebníctve o 10,9 % (801 eur), vybraných trhových službách o 10,7 % (1.106 eur). Najpomalší rast bol v informačných a komunikačných činnostiach o 9,8 %, úroveň dosiahnutej mzdy však bola najvyššia (2.189 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v apríli 2021 oproti aprílu 2020 vzrástla najviac v ubytovaní o 26,9 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 19,2 %. Dvojciferný rast bol aj v priemysle o 14,8 %, doprave a skladovaní o 12,9 %, veľkoobchode o 11,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 10,4 %. Zvýšila sa aj v maloobchode o 9,9 %, stavebníctve o 9,2 %, vybraných trhových službách o 9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 8,1 %. Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne vo vybraných trhových službách o 7 %, stavebníctve o 6,3 %, priemysle o 6,1 %, veľkoobchode o 4,8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 3,9 %, maloobchode o 3,5 % a v doprave a skladovaní o 3,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,4 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,6 %. V ubytovaní klesla o 6,6 %.

V priemere za štyri mesiace roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach o 1,7 %. Klesla v ubytovaní o 21,3 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,5 %, stavebníctve o 8,2 %, veľkoobchode o 6,4 %, maloobchode o 4,7 %, priemysle o 4,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4 %, doprave a skladovaní o 3,4 % a vo vybraných trhových službách o 0,4 %. Mzda sa zvýšila vo vybraných trhových službách o 8,2 % (1.107 eur), stavebníctve o 7,5 % (777 eur), priemysle o 7,3 % (1.211 eur), veľkoobchode o 6 % (1.114 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 5 % (2.128 eur), maloobchode o 4,6 % (819 eur), doprave a skladovaní o 4,4 % (1.046 eur), a v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,5 % (1.066 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,7 % (538 eur). Znížila sa len v ubytovaní o 5,6 % (676 eur).