piatok 4. novembra 2022

EU: Vozidlá s nulovými emisiami

Vďaka dohode Európskeho parlamentu a Rady by mali byť do roku 2035 všetky nové autá a dodávky zaevidované v Európe vozidlami s nulovými emisiami. Ako medzistupeň pri úsilí o nulové emisie bude v rámci nových noriem CO₂ povinné aj zníženie priemerných emisií nových osobných áut o 55 % a nových dodávok o 50 % do roku 2030. Táto dohoda je prvým krokom pri prijímaní legislatívnych návrhov tvoriacich balík „Fit for 55“, ktorý Európska komisia predstavila v júli 2021.


Jednoznačný signál výrobcom a občanom má urýchliť výrobu a predaj vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami a nasmerovať cestnú dopravu na dosiahnutie klimatickej neutrálnosti do roku 2050. Nové právne predpisy majú zaručiť väčšiu udržateľnosť v systéme dopravy Európskej únie, čistejší vzduch pre Európanov a sú dôležitým krokom pri realizácii Európskej zelenej dohody. Jednoznačne ukazujú záväzok EÚ dosiahnuť svoje ciele v oblasti klímy.

Predbežnú dohodu teraz musí Európsky parlament a Rada formálne prijať. Po dokončení tohto postupu sa nové právne predpisy uverejnia v Úradnom vestníku únie a nadobudnú účinnosť. Dosiahnutie zníženia emisií v nasledujúcom desaťročí je kľúčovým faktorom, ak sa Európa má do roku 2050 stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom a Európska zelená dohoda realitou. Legislatívne nástroje majú pomôcť dosiahnuť ciele dohodnuté v európskom právnom predpise v oblasti klímy a zásadne premeniť naše hospodárstvo a spoločnosť, aby bola spravodlivejšia, zelenšia a mohla aj v budúcnosti prosperovať.