pondelok 7. novembra 2022

On-line: 14. dôchodok v roku 2022

Kalkulačku na výpočet sumy tzv. 14. dôchodku (oficiálne nazvaný 13. dôchodok vyplatený v decembri 2022) pre poberateľov dôchodku zverejnila na svoje webovej stránke Sociálna poisťovňa. Použitie kalkulačky je jednoduché. Poberateľ dôchodku do nej vpíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko „Vypočítať“ ihneď zistí, v akej sume mu patrí tzv. 14. dôchodok v tohtoročnom decembri.


Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet inej meny na euro (suma dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Na prepočet dôchodku z cudziny sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný 1. októbra 2022.

Sociálna poisťovňa vyplatí tzv. 14. dôchodok v decembri 2022 automaticky, o tzv. 14. dôchodok netreba osobitne žiadať. Maximálna suma 14. dôchodku v decembri 2022 bude 210 eur – a dostanú ju tí poberatelia, ktorí poberajú dôchodok v sume 234,42 eur a nižšie. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 234,43 eur do 928,86 eur sa suma tzv. 14. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy 35,01 eur. Najnižší tzv. 14. dôchodok v sume 35 eur dostanú poberatelia, ktorí poberajú dôchodok od 928,87 eur a vyššie.